Το TCCVET παρουσιάστηκε από την Τουρκική Εθνική Υπηρεσία ως δείγμα έργου στο πλαίσιο του Erasmus + KA202.

Το πρόγραμμα TCC VET επιλέχθηκε ως έργο/σημείο αναφοράς από την Τουρκική Εθνική Υπηρεσία στη Συνάντηση Ενημέρωσης Erasmus + που πραγματοποιήθηκε στο Diyarbakır / Τουρκία στις 26.11.2019. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία τέτοιων έργων ΚΑ2 παρουσιάστηκαν στη συνάντηση από τον επικεφαλής του έργου, τον οργανισμό EMTAL.