Το TCCVET παρουσιάστηκε στο Balıkesir της Τουρκίας από τον Οργανισμό Ανάπτυξης South Marmara (Güney Marmara Kalkınma Ajansı) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + KA202.

Το έργο TCC VET παρουσιάστηκε στην κατηγορία Erasmus + KA202 στην περιοχή Ege και Marmara από τον Οργανισμό Ανάπτυξης South Marmara (Güney Marmara) Kalkınma Ajansı). Ο Οργανισμός πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση για το Erasmus + για τους συμμετέχοντες στις πόλεις Çanakkale και Balıkesir., κάτι που αποτέλεσε μεγάλη τιμή ως προς τη διάχυση του έργου. Η παρουσίαση του έργου και λεπτομερείς πληροφορίες δόθηκαν από τον Ekim Bengisu Hocaoğlu και στις δύο πόλεις.