Kαλως Ηρθατε στο TCCVET


Γιατι Tccvet?

Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες και μία από αυτές είναι η χαμηλού επιπέδου χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. Οι σπουδαστές που εισέρχονται στο σύστημα ΕΕΚ, ήδη ζουν στην ψηφιακή εποχή αλλά οι εκπαιδευτικοί και τα εκπαιδευτικά κέντρα δεν μπορούν να συμβαδίσουν με αυτήν την ψηφιακή τάση. Μέσω της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν ψηφιακό υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή εργασία τους στην τάξη, αλλά η γνώση των εκπαιδευτικών δεν ακολουθεί την εξέλιξη των απαιτήσεων του σημερινού κόσμου.

Πλαίσιο του έργου

Χρησιμοποιώντας περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στα μαθήματά τους, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν ευκαιρίες να αναπτύξουν τις διδακτικές τους τεχνικές και να αυξήσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, το έργο TCC VET θα συμβάλλει άμεσα στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, προσφέροντάς τους τα ψηφιακά και διαδραστικά εργαλεία για να βελτιώσουν τα μαθήματά τους χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Επιπλέον και εξίσου σημαντικό: Το έργο θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς αναπτύσσοντας συγκεκριμένους τρόπους καθοδήγησης για να κατανοήσουν πλήρως πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία αποτελεσματικά στην τάξη, δίνοντάς τους την εμπιστοσύνη και τις δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία στην πράξη μέσα στην τάξη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τελικά τις γνώσεις που χρειάζονται για την αγορά εργασίας: χρειάζονται τους καλύτερους εκπαιδευτικούς για να τους διδάξουν αυτές τις δεξιότητες ώστε να βρουν τις κατάλληλες θέσεις εργασίας μετά την αποφοίτησή τους από το εκπαιδευτικό κέντρο. To Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις στρατηγικής θα διευκολύνει τα εκπαιδευτικά κέντρα να μετατρέψουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης σε σχέδια δράσης με το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών και να επιφέρουν βελτιώσεις στο περιβάλλον μάθησης (για παράδειγμα: νέα ή αναθεωρημένα μαθήματα, εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές προτάσεις κ.λπ.). Με αυτό το Σχέδιο Δράσης, τα σχολεία μπορούν να αξιολογήσουν τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών τους ως σημείο εκκίνησης.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: τα όρια εξαφανίζονται, όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας καθίστανται διεθνείς και λιγότερο εξαρτημένες από τη χώρα, στην οποία ο καθένας ζει. Συνεπώς, οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να ταξιδεύουν περισσότερο σε διεθνές επίπεδο και να κάνουν πρακτική άσκηση ή σπουδές στο εξωτερικό. Εάν αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες για εκπαιδευτικούς και φοιτητές της ΕΕΚ για ολόκληρη την ΕΕ τα επόμενα χρόνια, η ΕΕ στο σύνολό της θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Οι σπουδαστές θα έχουν καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα κερδίσουν σπουδαστές με υψηλότερα προσόντα

Ομάδα στόχος

Σπουδαστές Αυτή η προσέγγιση θα αναπτύξει επίσης τις δεξιότητες των σπουδαστών του 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης, των περίεργων στάσεων και της αυξημένης συμμετοχής. Ξεκινώντας από αυτό το σημείο, το TCC VET προτίθεται να εμπλέξει πραγματικά τους σπουδαστές εξοπλίζοντας και τους εκπαιδευτικούς τόσο με γνώσεις όσο και με δεξιότητες για την εφαρμογή διαδραστικών, οπτικών και ψηφιακών εργαλείων στην τάξη.

Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση μπορεί να μεταμορφώσει θεμελιωδώς τον τρόπο λήψης και παράδοσης της μάθησης. Τυπικά, τα σχολεία αρχίζουν να επενδύουν σε υλικό, όπως οι έξυπνοι πίνακες. Ωστόσο, οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία δεν αρκούν. Όλα αρχίζουν με τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους. Όσον αφορά τους διαδραστικούς, ψηφιακούς και σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, υποστηρίζουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι η σχολική πολιτική και η πρακτική στην τάξη είναι ευθυγραμμισμένα.

Εκπαιδευτικοί Οι εκπαιδευτικοί είναι η κεντρική ομάδα - στόχος του έργου μας επειδή μεταφέρουν τις γνώσεις τους στους τελικούς δικαιούχους: τους σπουδαστές. Πρέπει να κατανοήσουν την ψηφιακή εκπαίδευση, να διερευνήσουν και να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν και να μάθουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν στη διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης. Η προαναφερθείσα χρηματοδότηση που δαπανάται για επενδύσεις τεχνολογίας θα είναι αναποτελεσματική, εάν οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα ψηφιακά υλικά στη δική τους εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, το έργο TCC VET θα υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για την καλύτερη δυνατή συμμετοχή των τελικών δικαιούχων, των σπουδαστών. Πρέπει να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές δεξιότητες και να αισθάνονται άνετα να συνεχίζουν να μαθαίνουν, όταν προκύπτουν νέες τεχνολογίες ή εφαρμογές. Συνεπώς, το έργο αυτό θα δημιουργήσει έναν συνεχή κύκλο για τους δασκάλους της ΕΕΚ ώστε να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες, εφαρμογές και προγράμματα και να διατηρήσουν τη δια βίου μάθηση σε Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πληροφορίες για το έργο TCCVET