Το TCCVET παρουσιάστηκε από την Τουρκική Εθνική Υπηρεσία ως δείγμα έργου στο πλαίσιο του Erasmus + KA202.

Το πρόγραμμα TCC VET επιλέχθηκε ως έργο/σημείο αναφοράς από την Τουρκική Εθνική Υπηρεσία στη Συνάντηση Ενημέρωσης Erasmus + που πραγματοποιήθηκε στο Diyarbakır / Τουρκία στις 26.11.2019. Γενικές πληροφορίες σχετικά με…

Continue Reading

Το TCCVET παρουσιάστηκε από την Τουρκική Εθνική Υπηρεσία ως δείγμα έργου στο πλαίσιο του Erasmus + KA202.

Το πρόγραμμα TCC VET επιλέχθηκε ως έργο/σημείο αναφοράς από την Τουρκική Εθνική Υπηρεσία στη Συνάντηση Ενημέρωσης Erasmus + που πραγματοποιήθηκε στο Diyarbakır / Τουρκία στις 26.11.2019. Γενικές πληροφορίες σχετικά με…

Continue Reading

Το TCCVET παρουσιάστηκε στο Balıkesir της Τουρκίας από τον Οργανισμό Ανάπτυξης South Marmara (Güney Marmara Kalkınma Ajansı) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + KA202.

Το έργο TCC VET παρουσιάστηκε στην κατηγορία Erasmus + KA202 στην περιοχή Ege και Marmara από τον Οργανισμό Ανάπτυξης South Marmara (Güney Marmara) Kalkınma Ajansı). Ο Οργανισμός πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση…

Continue Reading

Μια ψηφιακή παρουσίαση του TCCVET σε 187 εκπαιδευτές, καθώς και φοιτητές και απόφοιτους Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα.

“Η IDEC S.A οργάνωσε 2 διαδικτυακά σεμινάρια, στο πλαίσιο ενός άλλου Έργου Erasmus +, που ονομάζεται OPENITUP. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2020 με 87 συμμετέχοντες, ενώ το δεύτερο,…

Continue Reading