Een online presentatie over TCC VET voor 187 leraren, (bijna) afgestudeerde MBO studenten en leraren in het volwassen onderwijs in Griekenland.

“IDEC S.A. heeft 2 webinars georganiseerd voor een ander Erasmus+ project (OPENITUP) waarin TCC VET ook aan bod is gekomen. De eerste webinar vond plaats op 10.4.2020 waarbij 87 mensen deelnamen. De tweede webinar werd georganiseerd op 14.4.2020 met 95 deelnemers. Beide webinars gingen over het gebruik van innovatieve lesmethodes waarin digitale tools uit de TCC VET toolbox gebruikt kunnen worden. Het was een mooie gelegenheid om het TCC VET project te promoten bij de volgende deelnemers;


-Leraren in het volwassen onderwijs
-Postsecondair MBO leraren
-Medewerkers in onderwijsinstituten
-(Bijna) afgestudeerde MBO-ers
-Faculteit leden


Veel van hen hebben interesse getoond voor de uiteindelijke resultaten van TCC VET als ze klaar zijn, toegankelijk en gedownload kunnen worden. Anderen hebben aangegeven dat ze graag meer willen weten over het project, waarbij IDEC S.A. al de nodige contacten heeft gelegd wat goed is voor de duurzaamheid en belang van het project. “