Over TCC VET


Het beroepsonderwijs in Europa heeft te maken met grote veranderingen waaruit de nodige problemen komen, zoals het gebrek van digitale tools op MBO scholen. MBO studenten groeien op in een digitale wereld, maar leraren en scholen kunnen deze trend niet bijhouden. Door hervormingen in het onderwijssysteem hebben veel scholen al de beschikking over digitale hardware, maar de kennis en kunde is er nog niet om ze comfortabel te kunnen gebruiken.

Door meer digitale tools in hun lessen te gebruiken, krijgen docenten de kans om hun onderwijstechnieken te verbeteren en zichzelf verder te ontplooien. Met deze reden zal TCC VET rechtstreeks bijdragen aan de PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DOCENTEN in het beroepsonderwijs en hen voorzien van de digitale en interactieve middelen om hun lessen te verbeteren door gebruik te maken van moderne technologie. Verder zal TCC VET docenten ondersteunen door begeleidende materialen te ontwikkelen zodat ze volledig begrijpen HOE deze tools effectief ingezet kunnen worden. Zo zullen docenten het vertrouwen en de vaardigheden ontwikkelen om de tools in de praktijk in te zetten. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat studenten uiteindelijk de kennis opdoen die ze nodig hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt. Studenten hebben de juiste docenten nodig om hen deze vaardigheden bij te brengen zodat ze na hun afstuderen een goede baan kunnen vinden. De strategische routekaart zal scholen helpen om de evaluatieresultaten om te zetten in actieplannen in combinatie met het voorgestelde curriculum en verbeteringen in de leeromgeving (bijvoorbeeld: nieuwe of herziene cursussen, minoren, modules enz.). Met deze Strategische Roadmap als uitgangspunt kunnen scholen hun huidige curricula evalueren.

Verwachte resultaten van het ontwikkelen en implementeren van de projectoutputs:

* docenten bewust maken van het gebruik van nieuwe lesmethoden;

  • docenten motiveren voor het gebruik van digitale en interactieve hulpmiddelen tijdens het lesgeven;
  • zorgen voor continuïteit in de loopbaanontwikkeling van docenten;
  • positieve effecten uitoefenen op de leerlingbenadering om hen bij lessen te betrekken;
  • actieve deelname van studenten tijdens de lessen vergroten;
  • de ‘leer leren’-vaardigheden van studenten ontwikkelen;
  • de noodzakelijke klassikale omgeving bieden voor interactie, kritisch denken en de juiste vaardigheden van leerlingen ontwikkelen;
  • de praktijk in de klas afstemmen op het schoolbeleid met betrekking tot specifieke interactieve, visuele en digitale manieren van lesgeven;
  • het uitwisselen van ervaringen en ondersteunen van gemotiveerde docenten met betrekking tot de implementatie van digitale tools en moderne manieren van interactief lesgeven.