Συνεργάτες


1. Elazig Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elazig EMTAL) TURKEY

Το σχολείο μας το 1941 είχε όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο τεχνικό σχολείο αρρένων. Ιδρύθηκε τελικά στα 1945 και πλέον ονομάζεται «Τεχνικό και Επαγγελματικό Γυμνάσιο στην περιοχή Elazig, της Ανατολίας». Κάθε τμήμα έχει και διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης:
-Ξυλουργική και τεχνολογίες ξύλου
-Πολυμέσα και τεχνολογίες ηλεκτρονικών υπολογιστών
-Ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική
-Τεχνολογίας μετάλλων.
-Τεχνολογία μηχανοκίνητων οχημάτων
-Μηχανική
Έχουμε 126 εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό και 1040 μαθητές, από τους οποίους 160 αποφοιτούν κάθε χρόνο. Οι ηλικίες τους είναι μεταξύ 13-19 ετών. Μετά την αποφοίτησή τους, έχουν επίσης την ευκαιρία αν θέλουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν ως φοιτητές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζεται στο σχολείο μας εδώ και 9 χρόνια. Το σχολείο μας παρέχει επίσης νυχτερινή επαγγελματική εκπαίδευση σε ενήλικες και νέους. Ένα άλλο τμήμα εκπαίδευσης οργανώνει επαγγελματικά μαθήματα σε διαφορετικούς τομείς. (19 ετών και άνω).
Φέτος το σχολείο μας ήταν ένα από τα καλύτερα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Τουρκία και αναγνωρίστηκε ως «σχολείο ειδικών έργων» από το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Τα τμήματα επίπλων και μετάλλων ασχολούνται με την κατασκευή μεταλλικών και ξύλινων εξαρτημάτων. Το σχολείο μας κατασκευάζει διάφορα έπιπλα, όπως γραφεία, τραπέζια, ντουλάπες και ερμάρια κατόπιν παραγγελίας από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Ο οργανισμός επίσης τρέχει έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2006, και αυτή η εμπειρία μάς βοηθά να κινητοποιούμε και άλλα σχολεία προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος έχουμε ανατπύξει ισχυρές συνεργασίες με τοπικές-περιφερειακές-διεθνικές ΜΚΟ, σχολεία, ΕΕΚ και πανεπιστήμια.
Το πρόβλημα της ανεργίας απασχολεί πολύ τη χώρα μας. Το ανειδίκευτο προσωπικό πλεονάζει ενώ οι απαιτήσεις για εξειδικευμένο προσωπικό είναι κάθε χρόνο και μεγαλύτερες. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση είναι κάτι που απασχόλησε το «Skill 10 Project» που αφορά Εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (UMEM). Το έργο Skill 10 Project πραγματοποιείται με εταίρους από την Τουρκική Ένωση Επιμελητηρίων και Ανταλλαγών Εμπορευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Παιδείας και το Οικονομικό και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο TOBB (TOBB-ETU). Στο σχολείο μας έγινε η πιλοτική δοκιμή του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης οργανώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο σχολείο μας.


2. Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonmymi Etaireia (IDEC) Greece

“Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην κατάρτιση, στη διαχείριση συμβουλών, στη διασφάλιση ποιότητας, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Οι πελάτες της IDEC είναι τόσο ΜΜΕ όσο και μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες από διάφορους τομείς. Συνεργάζεται με περισσότερα από 600 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς.
Η IDEC διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Τα τελευταία 14 χρόνια η IDEC ασχολείται με το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση και έχει συντονίσει τα έργα EQUAL, Quality.net, BEQUAL και QUADRAT. Επιπλέον, η IDEC έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ελληνικά εκπαιδευτικά κέντρα.
Η IDEC διαθέτει επίσης ένα διαπιστευμένο κέντρο δια βίου μάθησης και διοργανώνει ενδοϋπηρεσιακά εκπαιδευτικά μαθήματα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επισκέψεις μελέτης και άτυπες μαθησιακές δραστηριότητες για τους μαθητές στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και προγράμματα κινητικότητας για μαθητές στην επαγγελματική κατάρτιση και άτομα στην αγορά εργασίας. Τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η διαχείριση έργων, η παιδαγωγική, το ECVET και το EQF, οι ΤΠΕ, η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η επιχειρηματικότητα, οι κοινωνικές δεξιότητες κ.λπ. Επομένως, την εμπειρογνωμοσύνη που αποκτάμε από τη συμμετοχή μας σε έργα της ΕΕ, τη μετατρέπουμε σε νέα εκπαίδευση και μαθήματα για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και διευθυντικό προσωπικό εκπαιδευτικών οργανισμών, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο των έργων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα στη διεύθυνση http://www.trainingcentre.gr/.
Επιχειρησιακή και οικονομική διαχείριση:
Τα ευρωπαϊκά έργα στην IDEC τα διαχειρίζεται ένα ξεχωριστό τμήμα που ειδικεύεται σε έργα διεθνούς συνεργασίας. Η IDEC έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε πολλά έργα της ΕΕ και διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο στις επιχειρησιακές απαιτήσεις τέτοιων έργων όσο και στους κανονισμούς των προγραμμάτων της ΕΕ. Συγκεκριμένα άτομα τοποθετούνται σε κάθε έργο με βάση την εμπειρία τους και το παρακολουθούν καθ ‘όλη τη διάρκεια του.
Πιστοποιήσεις και συστήματα ποιότητας:
Η IDEC είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από το ΕΟΠΠΕΠ (Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικής Καθοδήγησης). Επίσης, διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008 στο πεδίο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΛΑΝΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ””.”


3. Eolas S.L. Spain

“Η εταιρεία EOLAS S.L. προσφέρει υπηρεσίες και υποστήριξη σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και οντότητες σε 3 κύριους τομείς, για ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και αναγκών ξεκινώντας από την υποστήριξη έργων, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και τη συμβουλευτική μέχρι την καινοτομία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ως αποτέλεσμα της εμπειρίας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και με ιστορικό ως εμπειρογνώμονες σε θέματα αξιοποίησης, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και υποστήριξης, σε όλες τις φάσεις δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Όχι μόνο για υπάρχουσες εταιρείες, αλλά και για νεοσύστατες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (π.χ. ΜΚΟ), καθώς και για την παραδοσιακή, ψηφιακή και κυκλική / συνεργατική οικονομία.
• Στρατηγικός σχεδιασμός – υποστήριξη της ανάπτυξης καθορισμού στόχων και καθορισμός μετρήσιμων στόχων, εύρεση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξή τους.
• Επιχειρηματικός σχεδιασμός – υποστήριξη στις εταιρείες, είτε υφίστανται ήδη είτε βρίσκονται στη φάση εκκίνησης / δημιουργίας, ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
• Ανάπτυξη επιχειρήσεων – υποστήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να αναπτύσσονται, από τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους έως την εξασφάλιση χρηματοδότησης.
• Μέσω της εμπειρίας μας εργαζόμαστε για μια μεγάλη ποικιλία έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, είμαστε σε θέση να μετατρέψουμε τις ιδέες σε προϊόντα / υπηρεσίες για την αγορά.
Εφαρμόζουμε καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους όπως αυτή του storytelling, τη συν-δημιουργία και τεχνικές δημιουργικότητας.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Χάρη σε ένα αποδεδειγμένο ιστορικό ως υπεύθυνοι καινοτομίας και ποιότητας και αξιολογητές καινοτόμων έργων (χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ), είμαστε κατάλληλοι να σας στηρίξουμε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών καινοτομίας σε όλους τους τύπους οργανισμών και σε διαφορετικά περιβάλλοντα .
• Κοινωνική καινοτομία – ακολουθώντας όλες τις σχετικές διαδικασίες, ενίσχυση και επέκταση του αντίκτυπου και υποστήριξη της πραγματικής αλλαγής,
• Εκπαιδευτική καινοτομία – ενίσχυση καινοτόμων διαδικασιών και υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και μεθόδων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών – αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών σας μέσω της εφαρμογής μιας ποικιλίας διαδικασιών καινοτομίας.
• Συνεργατική καινοτομία – η εφαρμογή συνεργατικών διαδικασιών για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του σήμερα και του μέλλοντος.
• Κατάρτιση για καινοτομία – παροχή ενός ευρέος φάσματος καθοδήγησης και κατάρτισης που σχετίζεται με την καινοτομία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας του μέλλοντος.
Η συν-δημιουργία, οι τεχνικές δημιουργικότητας, οι αφηγηματικές τεχνικές και η παραγωγή και διαχείριση γνώσης είναι μόνο μερικές από τις μεθόδους που εφαρμόζουμε με στόχο μας να σας κάνουμε πιο καινοτόμους και να επιτύχετε υψηλότερο και πιο μακροχρόνιο αντίκτυπο των δράσεών σας.
ΕΡΓΑ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Με βάση τη μακρόχρονη και εκτεταμένη εμπειρία μας σε έργα, προσφέρουμε υπηρεσίες και υποστήριξη σε όλες τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και οντότητες με απαιτήσεις στον τομέα του σχεδιασμού και της διαχείρισης έργων. Οι υπηρεσίες κυμαίνονται από τον καθορισμό στρατηγικών για τη λήψη χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων (διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές), που συνοδεύουν ολόκληρη τη διαδικασία, τη φάση του σχεδιασμού μέχρι τη διαχείριση και το κλείσιμο του έργου. Από τότε που δημιουργήθηκε, o EOLAS έχει διαχειριστεί προτάσεις για πολλές διαφορετικές προσκλήσεις και έχει προτείνει συνεργάτες για έργα της ΕΕ από διαφορετικά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το Horizon2020, το Erasmus +, το COSME. Interreg FP7; Erasmus για νέους επιχειρηματίες, διά βίου μάθηση, και άλλα.
Ο EOLAS S.L. ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία ιδεών, τον προσδιορισμό των προγραμμάτων χρηματοδότησης, την προετοιμασία προτάσεων, την αναζήτηση συνεργατών και τη διαχείριση διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών έργων. Συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία στον τομέα της οικονομίας, της καινοτομίας και της οργάνωσης των επιχειρήσεων με τη μηχανική, επιτρέποντας στην εταιρεία να ενσωματώσει τόσο τον τεχνικό συντονισμό όσο και τις οικονομικές πτυχές της διαχείρισης έργων. Τα μέλη της ομάδας έχουν συμμετάσχει σε διαφορετικά έργα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενεργώντας ως διαχειριστές έργου σε περίπου 135 έργα από μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Η EOLAS είναι επί του παρόντος εταίρος πολλών έργων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με διαφορετικά θέματα και σε μια καινοτομική δράση H2020 για την ανακύκλωση πλαστικών. Είναι ενδιάμεσος οργανισμός για έργα κινητικότητας KA1 VET. Συμμετέχει ( σε διάφορα έργα από διαφορετικές προσκλήσεις και μια σειρά θεμάτων, όπως Εκπαιδευτική καινοτομία, Κοινωνική καινοτομία & επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, (Εφαρμοσμένες) ΤΠΕ & κωδικοποίηση, Τουρισμός και Κοινωνική Ενσωμάτωση.
Ο οργανισμός διαθέτει δικές του μεθοδολογίες ανάπτυξης για διαχείριση ποιότητας, διαχείριση έργων, αξιολόγηση αντικτύπου και ανάπτυξη στρατηγικής εκμετάλλευσης.”


4. European Digital Learning Network (DLEARN) ITALY

“Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δίκτυο Μάθησης – DLEARN – στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής επανάστασης όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το 47% των Ευρωπαίων δεν είναι κατάλληλα ψηφιακά ειδικευμένο – ωστόσο στο εγγύς μέλλον το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτεί κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και πολλές ευκαιρίες θα δοθούν σε εεκείνους που ειναι ψηφιακά καταρτισμένοι. Οι στόχοι μας χαρακτηρίζονται από 4 λέξεις κλειδιά: ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ, ΔΙΚΤΥΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Το DLEARN είναι ένας συλλέκτης πρακτικών και ιδεών, συναποτελούμενος από διάφορους οργανισμούς στην Ευρώπη για να προβληματιστούν, να σκεφτούν και να πάρουν νέες πρωτοβουλίες, προς την αξιοποίηση και την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης. Το δίκτυο γεννήθηκε από την πρωτοβουλία 20 διαφορετικών οργανισμών από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης σε διάφορα επίπεδα. Μεταξύ άλλων, τα μέλη του DLEARN είναι: – Σύλλογοι – Εκπαιδευτικά Κέντρα (εκπαίδευση ενηλίκων) – Κέντρα κατάρτισης – Πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης ΤΠΕ – Εμπειρογνώμονες ΤΠΕ – ΜΚΟ – ΜΜΕ – Πανεπιστήμια – Επαγγελματικά σχολεία – Κέντρο κατάρτισης ενηλίκων
Το δίκτυο είναι ενεργό μέσω των μελών του σε διάφορες δραστηριότητες:
ΤΠΕ / νέες τεχνολογίες / ψηφιακές ικανότητες
Διαπολιτισμική / διαγενεακή εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
Νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών / εκπαιδευτικές μέθοδοι / ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης
Επιχειρηματική μάθηση
Επιχειρηματική εκπαίδευση
Ενίσχυση των ικανοτήτων των νέων ειδικά εκείνων που έχουν ανάγκη
Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων με βάση το παιχνίδι, εφαρμογών για κινητά και διαδραστικές πλατφόρμες για την προσέλκυση μαθητών.
Προώθηση και εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας για εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET, EQAVET κ.λπ.)
Επομένως, οι δύο κύριοι στόχοι που προωθεί το δίκτυο είναι:
*Ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων για κάθε πολίτη, οποιασδήποτε ηλικίας, σε όλα τα επίπεδα ·
*Ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης, ή με άλλα λόγια της χρήσης εργαλείων και μεθόδων ΤΠΕ για να καταστήσει τη μάθηση πιο ελκυστική, πιο αποτελεσματική, πιο ευέλικτη και να εγγυηθεί την ίση πρόσβαση σε όλους.

Το δίκτυο είναι οργανωμένο σε 4 κύριες ομάδες εργασίας που αντιπροσωπεύουν τον τομέα της εκπαίδευσης και του πεδίου που καλύπτει το DLearn μέσω των δραστηριοτήτων του.
Τριτοβάθμια εκπαίδευση: για την ενίσχυση των μαθησιακών δυνατοτήτων και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων – Εκπαίδευση ενηλίκων και νεολαία: Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της ικανότητας εκμετάλλευσης των ΤΠΕ στην κοινωνία
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Βελτίωση της ψηφιακής εκπαίδευσης για να ξεπεραστεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και προώθηση ενός καινοτόμου μοντέλου κατάρτισης
Σχολική εκπαίδευση: Βελτίωση της παιδαγωγικής και της διδασκαλίας με εργαλεία ΤΠΕ και καινοτόμες πρακτικές
Το δίκτυο βασίζεται στις εμπειρίες του προσωπικού του, αλλά και στην τεχνογνωσία και τις ισχυρές σχέσεις των εμπλεκομένων μελών που δεσμεύονται ενεργά να ενισχύσουν τη φωνή του δικτύου, καθώς και να βελτιώσουν τη συζήτηση και να υποστηρίξουν τους ακόλουθους στόχους:
*Δημιουργία δεσμοών μεταξύ τοπικών οργανισμών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ώστε οι τοπικές ανάγκες να αναδυθούν – Βελτίωση της πληρότητας των εργαλείων διαφάνειας (EQF, ECVET, EQAVET) ώστε να είναι πιο κατανοητά από τους πολίτες και τους οργανισμούς
*Προώθηση της ψηφιακής μάθησης μέσω της συμμετοχής σε σχετικές ομάδες εργασίας και ομάδες συμφερόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου
Μπορούμε να βασιστούμε σε ένα σταθερό δίκτυο εταίρων και ενδιαφερόμενων μερών που έχουμε με επίσημο μνημόνιο συνεργασίας. Αυτό διευρύνει ακόμη περισσότερο την ικανότητά μας να εμπλέκουμε τους συνεργάτες μας σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται κατά τη φάση διάδοσης και εκμετάλλευσης. Μεταξύ άλλων:
LIFELONG LEARNING PLATFORM www.lllplatform.eu
EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS: www.eoc.org.cy
EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS: www.eaecnet.com
EU PARENT’S ASSOCIATION www.euparents.eu
DIGITALEUROPE www.digitaleurope.org
DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE www.dlii.org
EBN (EUROPEAN BUSINESS CENTERS) and its members www.ebn.eu
EUROGEO (European Association of Geographers) http://www.eurogeography.eu/
EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION www.esf.org
EUROPEAN UNIVERSITY FOUNDATION http://uni-foundation.eu/europeanuniversity-foundation a network of 18 EU universities
EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS, http://eaecnet.com/ a network of 80+ EU universities
European Association of Institutes for Vocational Training http://evbb.eu/
ORGANISING BUREAU OF EUROPEAN STUDENT SCHOOL UNIONS https://www.obessu.org/
EC DGs: CONNECT; EMPLOYEMENT (UNIT A3 APPRENTICESHIP, VET AND ADULT EDUCATION); EAC (UNIT A2 EIT and FUTURE OF EDUCATION)”


5. STICHTING INCUBATOR NETHERLANDS

Η θερμοκοιτίδα Leeuwarden (με επίσημη ονομασία “”Stichting Incubator””) δραστηριοποιείται στο βόρειο τμήμα της Ολλανδίας από την ίδρυσή του το 2010. Ο οργανισμός αυτός υποστηρίζεται από τον δήμο του Leeuwarden, το Επιχειρηματικό Κέντρο Καινοτομίας BDF και τα σχολεία και πανεπιστήμια ΕΕΚ στην περιοχή.
Στο επίκεντρο της θερμοκοιτίδας μας βρίσκεται η υποστήριξη των επιχειρηματιών, μαθητών και δασκάλων, ώστε να πετύχουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να υποστηρίξουν τις νεοσύστατες εταιρείες για να χτίσουν σταθερά την επιχείρησή τους. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός μας προσφέρει μια κοινόχρηστη εγκατάσταση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εργαστούν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, μπορούν να λάβουν συμβουλές για το πώς πρέπει να προχωρήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους και να παρακολουθήσουν διαφορετικά είδη εργαστηρίων και masterclasses. Επιπλέον, η θερμοκοιτίδα μας παρέχει στους μαθητές γνώσεις, δίκτυο, συμβουλές, εκπαίδευση και εργαστήρια σε συνεργασία με επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς συνεργάτες.
Οι περισσότεροι μαθητές και δάσκαλοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε προέρχονται από ένα από τα 3 κολέγια ΕΕΚ και τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών στην πόλη Leeuwarden. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με αυτά τα 6 Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και τα υποστηρίζουμε με εκπαιδευτικά προγράμματα.
Παρέχουμε επίσης προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε εκπαιδευτικούς, διοργανώνουμε διαλέξεις για μαθητές, εκδηλώσεις παρουσίασης της επιχείρησής σας σε μια μέρα, στο σχολείο κ.λπ.
Ολες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης έχουν μια σαφή προσέγγιση και τρόπο διάχυσης: προορίζονται να προσελκύσουν μαθητές, να τους εμπλέξουν πραγματικά με διαδραστικό τρόπο. Βλέπουμε τη συμμετοχή στην κατάρτιση και την εκπαίδευση ως τον τρόπο για να δημιουργήσουμε έναν πραγματικό αντίκτυπο στην επιτυχή μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η θερμοκοιτίδα μας το κάνει αυτό με μια ομάδα 6 ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την καθοδήγηση. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γίνουν πιο επιχειρηματικοί, ειδικά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Όχι απαραίτητα για να γίνουν επιχειρηματίες, αλλά για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, όπως η ενεργητικότητα, η δημιουργική σκέψη, οι δεξιότητες παρουσίασης, η αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ κ.λπ.