Partners


1. Elazig Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elazig EMTAL) TURKEY

1941 yılında “Erkek Akşam Sanat Okulu” olarak adlandırılan okulumuz 1945 yılında yaptırılmıştır. Şimdi Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak anılmaktadır. Okulumuzda her bölüm farklı bir eğitim programı uygulamaktadır, eğitim alanlarımız şunlardır:

-Mobilya ve İç Dekorasyon Alanı.

-Bilişim Teknolojileri Alanı

-Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Alanı

-Metal Teknolojisi Alanı.

-Motorlu Araçlar Teknolojisi Alındı

-Makine Teknolojisi Alanı

Okulumuzda 126 çalışanımız var ve 1040 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir, her yıl 160 öğrenci mezun olmaktadır. Öğrencilerimiz yaş aralığı 13-19’dur. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra, üniversite öğrencisi olarak okumaya devam etmek istiyorlarsa bu yönde de bir şansları var.

Okulumuzda 9 yıldır modüler eğitim sistemi uygulanmaktadır. Okulumuz aynı zamanda yetişkinler ve gençler için mesleki açık lise eğitimi vermektedir. Okulumuzdaki diğer bir eğitim alanı ise farklı alanlarda (19 yaş ve üzeri) meslek kursları düzenlenmesidir.

Okulumuz 2018 yılında Türkiye’nin en iyi meslek okullarından biri oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “özel proje okulu” olarak adlandırıldı. Döner sermaye kapsamında mobilya ve metal bölümleri imalat yapmaktadırlar. Mobilya ve metal teknolojisi bölümlerimiz gece ve hafta sonları Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve üniversite gibi diğer kurumlar tarafından sipariş edilen sıra, masa, gardrop ve dolap gibi malzemeleri üretmektedirler. Öğrenci ve öğretmenlerimizin % 15’inin hala Avrupa ülkelerinde yaşayan akrabaları bulunmaktadır. Okulumuz 2006 yılından beri AB projeleri hazırlamaktadırlar.

İstihdam “meslek” sorununun altında yatan en önemli faktörlerden biri işsizliktir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlası bulunuyor gibi görünürken, şirketler de kaliteli personel yetersizliğinden muzdariptirler. İşsizliğe çözüm getirmek amacıyla işgücü piyasasında bu arz ve talep kapsamından kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek için 2014 yılında “Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri (UMEM) Beceri 10 Projesi” ni başlatılmıştır. Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri (UMEM) Beceri 10 Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETU) adlı ortaklar arasında kabul edilmiştir. Okulumuz bu projenin pilot kurumu olarak görev almıştır. Bu kapsamda okulumuzda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

Avrupa Hibe projeleri ve yerel fon projeleri konusunda çok deneyimli olan okulumuz diğer okullara projeler konusunda yol gösterip projelerini koordine etmektedir. Yerel-bölgesel-uluslararası STK’lar, okullar, Mesleki Eğitim ve Öğretim ve Üniversitelerle güçlü dostluğumuz sürmektedir. Halen “FATİH” adında bir milli eğitim projesi yürütülmektedir ve okulumuz bu proje ile akıllı ve üst düzey teknoloji panolarına sahiptir. Okulumuz ayrıca “yetişkin” eğitimleri alanında sertifika almaya yetkilidir. Avrupa Birliği’nden hibe ile desteklenen projelerde iyi bir deneyime sahip olan o Okulumuz şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon Euro hibe almış ve birçok eğitim atölyesini yeniden inşa etmiştir.


2. Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonmymi Etaireia (IDEC) Greece

IDEC, Yunanistan’ın Pire şehrinde bulunan bir eğitim danışmanlık şirketidir. Faaliyetleri eğitim, yönetim danışmanlığı, kalite güvencesi, özel ve kamu sektörü için BİT çözümlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden oluşur. IDEC’in müşterileri hem KOBİ’ler hem de çok çeşitli sektörlerin daha büyük Yunan şirketleridir. Tüm Avrupa’da 600’den fazla enstitü ve belirli alanlarda yaklaşık 300 uzmanla işbirliği yapmaktadır.

IDEC, koordinatör veya farklı Avrupa programları ve Girişimlerinin ortağı olarak Avrupa projelerinde geniş deneyime sahiptir. Son 14 yıldır IDEC, eğitimde kalite güvencesi teması ile ilgileniyor ve aynı konudaki EQUAL, Quality.net, BEQUAL ve QUADRAT projelerini koordine etmiştir. Ayrıca IDEC, Yunan eğitim merkezlerinde kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık deneyimine sahiptir.

IDEC, akredite bir yaşam boyu öğrenme merkezine sahiptir ve öğretmenler ve eğitmenler için hizmet içi eğitim kursları, ilk eğitim ve öğretimdeki öğrenciler için çalışma ziyaretleri ve gayri resmi öğrenme etkinlikleri düzenler ve mesleki eğitimdeki öğrenciler ve işgücü piyasasındaki kişiler için eğitim kursları ve işe yerleştirmeler sağlar. Eğitim kurslarımız; yönetim, pedagoji, ECVET ve EQF, ICT, inovasyon, yaratıcılık, girişimcilik, sosyal beceriler vb. dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu nedenle, AB projelerine katılımımızdan edindiğimiz uzmanlığı yeni eğitime dönüştürüyoruz ve projelerin etkisini maksimize etmek için öğretmenler, eğitmenler ve eğitim kurumlarının yönetim personeli için kurslar düzenliyoruz.

Eğitim kurslarımız hakkında daha fazla bilgiyi http://www.trainingcentre.gr/ adresinde bulabilirsiniz.

Operasyonel ve finansal yönetim:

IDEC’deki Avrupa projeleri, uluslararası işbirliği projelerinde uzmanlaşmış ayrı bir departman tarafından yönetilmektedir. IDEC, çok sayıda AB projesine başarıyla katılmıştır ve hem bu tür projelerin operasyonel gereksinimleri hem de AB program düzenlemeleri konusunda oldukça deneyimlidir. Uzmanlıklarına göre projeye belirli kişiler atanacak ve süresi boyunca Projeyi takip edeceklerdir.

Sertifikalar ve Kalite Sistemleri:

IDEC, EOPPEP’den (Nitelikler ve Mesleki Rehberlik Sertifikasyonu için Yunanistan Ulusal Kuruluşu) sertifikalı bir Yaşam Boyu Öğrenme Merkezidir. IDEC ayrıca ISO 9001: 2008 standardı kapsamında “EĞİTİM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, GELİŞTİRİLMESİ; DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI, GİRİŞİMLERİN UYGULANMASI, GELİŞTİRME VE ORGANİZASYON PLANLARI ”.


3. Eolas S.L. Spain

EOLAS S.L. girişimlere, kuruluşlara ve kuruluşlara proje desteğinden, iş geliştirme ve danışmanlığa, inovasyona kadar geniş bir yelpazede talep ve ihtiyaçlar için 3 ana alanda hizmet ve destek sunmaktadır.

İŞ GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK

İş geliştirme deneyimimiz ve değerlendirme uzmanı olarak geçmiş performansımızın bir sonucu olarak, iş yaratma, geliştirme ve büyümenin tüm aşamalarında çok çeşitli hizmetler ve destek sağlıyoruz. Sadece yerleşik şirketler için değil, aynı zamanda yeni başlayanlar, sosyal girişimler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar (örneğin STK’lar) ve geleneksel, dijital ve döngüsel / işbirlikçi ekonomi için de destek sunmak.

• Stratejik planlama – hedeflerin tanımlanmasının ve ölçülebilir hedeflerin belirlenmesinin gelişimini desteklemek, bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynakları seferber etmek.

• İş planlaması – şirketlere, günlük faaliyetlerini etkileyen sosyal, ekonomik ve politika faktörleri hakkında içgörü kazanmaları için, kurulmuş olan veya başlangıç ​​/ yaratma aşamalarında yardımcı olmak.

• İş geliştirme – şirket içi organizasyon süreçlerini iyileştirmekten finansmanı güvence altına almaya kadar işletmelerin rekabetçi olmalarını ve büyümelerini desteklemek.

• Çok çeşitli araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerinde kullanım uzmanı olarak deneyimimiz sayesinde, fikirleri pazar için ürünlere / hizmetlere dönüştürmek için iyi bir konumdayız.

Hikaye anlatımı, birlikte yaratma ve yaratıcılık teknikleri gibi yenilikçi yaklaşımlar ve yöntemler uygulumak hizmetlerimiz arasındadır.

İNOVASYON

Yenilik ve kalite yöneticisi ve yenilikçi (AB tarafından finanse edilen) projelerin gözden geçiricisi olarak kanıtlanmış bir geçmiş performans sayesinde, her tür organizasyonda ve farklı bağlamlarda inovasyon süreçlerinin tasarlanması ve uygulanmasında sizi desteklemek için ideal bir konumdayız.

• Sosyal inovasyon – ilgili tüm sürece eşlik eden, etkiyi artıran ve genişleten ve gerçek değişim yaratmayı desteklemek,

• Eğitimde yenilik – tüm eğitim seviyelerinde ve eğitim faaliyetlerinde yenilikçi süreçlerin ve yeni yaklaşımların ve yöntemlerin benimsenmesini geliştirmek,

• Ürün ve hizmet inovasyonu – çeşitli inovasyon süreçlerinin uygulanması yoluyla ürünlerinizin ve / veya hizmetlerinizin rekabet gücünü artırmak,

• İşbirliğine dayalı yenilik – kuruluşların kapasitesini bugünün ve geleceğin zorluklarını ön plana çıkarmak için işbirliğine dayalı süreçlerin uygulanmasını sağlamak,

• İnovasyon eğitimi – inovasyon ve geleceğin işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ve yeterliliklerle ilgili geniş bir koçluk ve eğitim yelpazesi sağlamak,

Birlikte oluşturma, yaratıcılık teknikleri, anlatı teknikleri ve bilgi üretme ve yönetimi, sizi daha yenilikçi kılmak ve daha uzun süreli bir etkiye ulaşmak amacıyla uyguladığımız yöntemlerden sadece birkaçıdır.

PROJELER / DESTEK

Projelerdeki uzun süreli ve kapsamlı tecrübemize dayanarak, proje tasarımı ve yönetimi alanında talepleri olan tüm işletme, kuruluş ve kuruluşlara hizmet ve destek sunuyoruz. Hizmetler, stratejilerin tanımından finansman ve hibeler elde etmeye (uluslararası, Avrupa, ulusal ve bölgesel), tüm sürece, kavramsal ve tasarım aşamasına, projenin yönetimi ve kapanışına kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. EOLAS kurulduğundan bu yana birçok farklı çağrı için teklifleri yönetmiş ve Horizon2020, Erasmus +, COSME gibi farklı finansman programlarından AB projeleri için ortaklar sağlamıştır; Bunların yanı sıra Interreg; FP7; Genç Girişimciler için Erasmus, Yaşam Boyu Öğrenme, İlerleme, CIP çalışma alanlarımız içerisindedir.

EOLAS S.L. fikir üretme, finansman planlarının belirlenmesi, teklif hazırlama, ortak arama ve uluslararası, Avrupa, ulusal ve bölgesel projelerin yönetiminde 20 yıldan fazla deneyime sahip profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından kurulmuştur. Ekonomi, inovasyon ve kurumsal organizasyon alanındaki bilgi ve deneyimini mühendislik ile birleştirerek şirketin hem teknik koordinasyonu hem de proje yönetiminin ekonomik yönlerini entegre etmesini sağlar. Ekip üyeleri bu süre zarfında farklı projelerde yer almış ve çok çeşitli farklı finansman programlarından 135’e yakın projede proje yöneticisi olarak hareket etmişlerdir. EOLAS, kuruluşundan bu yana birçok farklı çağrı için teklifleri yönetmiş ve diğerlerinin yanı sıra Erasmus +, Horizon2020, Life Long Learning, Progress, FP7, Interreg, Erasmus Entrepreneurship ve CIP gibi farklı finansman programlarından AB projeleri için ortaklar sağlamıştır.

EOLAS şu anda eğitim ve öğretim alanında farklı konulardaki çok sayıda projenin ve plastik geri dönüşümü üzerine H2020 inovasyon eyleminin ortağıdır. KA1 Mesleki Eğitim hareketlilik projeleri için aracı kuruluştur. Eğitimde yenilikçilik, Sosyal inovasyon ve girişimcilik, İnovasyon ve Girişimcilik, (Uygulamalı) BİT ve kodlama, Turizm ve Sosyal Kapsama gibi farklı çağrılardan ve çok çeşitli konulardan çeşitli projelerde yer almıştır (veya bulunmuştur).

Kuruluş, kalite yönetimi, proje yönetimi, etki değerlendirmesi ve kullanım stratejisi geliştirme için kendi geliştirme metodolojilerine sahiptir.


4. European Digital Learning Network (DLEARN) ITALY

Avrupa Dijital Öğrenme Ağı – DLEARN – kapsayıcı bir dijital topluma doğru dijital beceri uyumsuzluğu açısından dijital devrimin getirdiği zorlukları kucaklamayı amaçlamaktadır. Avrupalıların% 47’si dijital olarak yeterince yetenekli değil – ancak yakın gelecekte işlerin% 90’ı, işgücü piyasasını şekillendirecek işler açısından bir miktar dijital beceri ve çok sayıda fırsat gerektirecektir. Hedeflerimiz 4 anahtar kelimeyle karakterize edilir: PAYLAŞMAK, BAĞINTI KURMAK, ÇOĞALTMAK, GELİŞTİRMEK. DLEARN, dijital öğrenmenin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik yeni girişimleri yansıtmak, düşünmek ve tetiklemek için Avrupa’daki çeşitli kuruluşları bir araya getiren bir uygulama ve fikir toplayıcısıdır. Ağımız, çeşitli düzeylerde eğitim ve dijital öğrenme alanında aktif, Avrupa’nın her yerinden 20 farklı kuruluşun girişiminden doğmuştur. DLEARN üyeleri arasında şunlar yer alır: – Dernekler – Eğitim Merkezleri (yetişkin eğitimi) – Eğitim Merkezleri – BİT eğitim hizmetleri sağlayıcıları – BİT uzmanları – STK’lar – KOBİ’ler – Üniversiteler – Meslek Okulları – Yetişkin eğitim merkezi

Ağ, üyeleri aracılığıyla farklı faaliyetlerde aktiftir; şöyleki;

ICT / yeni teknolojiler / dijital yeterlilikler

Kültürlerarası / kuşaklar arası eğitim ve yaşam boyu öğrenme

Yeni yenilikçi müfredat / eğitim yöntemleri / eğitim kurslarının geliştirilmesi

Girişimci öğrenim

Girişimci eğitim

Özellikle ihtiyacı olanların gençliğin geliştirilmesi ve yetkinliklerinin artırılması

Öğrencilerin ilgisini çekmek için oyun tabanlı yaklaşım, mobil uygulamalar ve etkileşimli platformlar aracılığıyla yenilikçi eğitim araçlarının geliştirilmesi.

Eğitim ve öğretim için Avrupa şeffaflık araçlarının (ECVET, EQAVET, vb.) teşvik edilmesi ve uygulanması

Bu nedenle, ağın teşvik ettiği iki ana hedef şunlardır:

Her yaştan, her yaştaki her vatandaş için her düzeyde dijital becerilerin geliştirilmesi ve benimsenmesi;

Dijital öğrenmeyi teşvik etmek veya başka bir deyişle, öğrenmeyi daha çekici, daha etkili, daha esnek hale getirmek ve herkese eşit erişimi garanti etmek için BİT araç ve yöntemlerinin kullanılması.

Ağ, DLearn’ın faaliyetleriyle kapsadığı eğitim alanını ve kapsamını temsil eden 4 ana çalışma grubu halinde düzenlenmiştir.

Yüksek öğrenim: öğrencilerin temel eğitim ortamlarını ve yenilikçi eğitim yöntemlerini geliştirmek Yetişkin eğitimi ve gençlik: Toplumda BİT’in farkındalığını ve yetkin bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek

Mesleki eğitim ve öğretim: Beceri uyuşmazlığının üstesinden gelmek ve yenilikçi eğitim modelini teşvik etmek için dijital eğitimi geliştirmek

Okul eğitimi: BİT araçları ve yenilikçi uygulamalarla pedagojiyi ve öğretimi geliştirmek

Ağ, kendi personelinin deneyimlerine ve aynı zamanda, ağın sesini güçlendirmeye aktif olarak bağlı üyelerin bilgi birikimine ve güçlü ilişkilerine, ayrıca tartışmayı iyileştirmeye ve aşağıdaki amaçlarla savunuculuğa güvenebilir:

Yerel ihtiyaçların ortaya çıkmasına izin vermek için yerel kuruluşlar ve Avrupa kurumları arasında bağlar oluşturur;

Vatandaşlar ve kuruluşlar tarafından daha anlaşılır olması için şeffaflık araçlarının (EQF, ECVET, EQAVET) kapsamlılığını iyileştirir;

Avrupa Komisyonu ve Parlamento düzeyinde ilgili çalışma gruplarına ve ilgi gruplarına katılım yoluyla dijital öğrenmeyi teşvik eder;

Karşılıklı işbirliği için resmi mutabakat zaptı ile sahip olduğumuz istikrarlı bir ortaklar ve paydaşlar ağına güvenebiliriz. Bu, ortaklarımızın yaygınlaştırma ve kullanma aşamaları sırasında gerekli tüm eylemlere katılımını sağlama kapasitemizi daha da genişletir. Diğerlerinin yanı sıra:

HAYAT BOYU ÖĞRENME PLATFORMU www.lllplatform.eu

AVRUPA KIBRIS OFİSİ: www.eoc.org.cy

AVRUPA ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ DERNEĞİ: www.eaecnet.com

AB EBEVEYNLER DERNEĞİ www.euparents.eu

DIGITALEUROPE www.digitaleurope.org

DİJİTAL LİDERLİK ENSTİTÜSÜ www.dlii.org

EBN (AVRUPA İŞ MERKEZLERİ) ve üyeleri www.ebn.eu

EUROGEO (Avrupa Coğrafyacılar Birliği) http://www.eurogeography.eu/

AVRUPA BİLİM VAKFI www.esf.org

AVRUPA ÜNİVERSİTESİ VAKFI http://uni-foundation.eu/europeanuniversity-foundation 18 AB üniversitesinden oluşan bir ağ

AVRUPA ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ DERNEĞİ, http://eaecnet.com/ 80+ AB üniversitesinden oluşan bir ağ

Avrupa Mesleki Eğitim Enstitüleri Birliği http://evbb.eu/

AVRUPA ÖĞRENCİ OKUL BİRLİKLERİ DÜZENLEME BÜROSU https://www.obessu.org/

EC DGs: BAĞINTI; İSTİHDAM (UNIT A3 ÇIRAKLIK, MESLEKİ ÖĞRETİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ); EAC (UNIT A2 EIT ve EĞİTİMİN GELECEĞİ)


5. STICHTING INCUBATOR NETHERLANDS

Inqubator Leeuwarden (off. Reg. Adı Stichting Incubator) 2010 yılında vakıf olarak kurulduğundan beri Hollanda’nın kuzey kesiminde faaliyet göstermektedir. Inqubator a.o. Leeuwarden Belediyesi, İş İnovasyon Merkezi BDF ve bölgedeki VET okulları ve üniversiteleri tarafından desteklenmektedir.

Inqubator’ın odak noktası, girişimci öğrencilerin ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve yeni başlayan öğrenci şirketlerini işlerini sağlam bir şekilde kurmaları için desteklemektir. Bu amaçla, Inqubator, yeni başlayan öğrencilerin iş planları üzerinde çalışabilecekleri, işlerinin gelişiminde nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda tavsiye alabilecekleri ve farklı türden atölye çalışmaları ve ustalık sınıflarını takip edebilecekleri ortak bir oda tesisi sunmaktadır. Ayrıca, Inqubator öğrencilere iş ve eğitim ortaklarıyla işbirliği içinde bilgi, ağ, tavsiye, eğitim ve atölye çalışmaları sağlar.

Birlikte çalıştığımız öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğu, Leeuwarden şehrinde bulunan 3 Mesleki Eğitim ve Öğretim kolejlerinden ve Uygulamalı Bilimler Üniversitelerinden birinden gelmektedir. Inqubator, bu 6 Eğitim Enstitüsü ile yakın temas halindedir ve onları eğitim programları ile desteklemektedir.

Inqubator öğretmenlere eğitmen eğitimi programları sunar, öğrenciler için misafir dersleri düzenler, okulda günlük vb. işlerinizi kurma etkinlikleri düzenler.

Inqubator’ın eğitimi ve eğiticiyi eğitme faaliyetlerinin net bir yaklaşımı ve sağlama yöntemi vardır: Öğrencileri etkileşimli bir şekilde gerçekten dahil etmek için katılımlarını sağlamaları amaçlanır. Başarılı bilgi ve beceri aktarımı üzerinde gerçek bir etki yaratmanın yolu olarak eğitim ve öğretime katılmayı görüyoruz.

Inqubator bunu eğitim ve koçluk yapan 6 kişilik bir ekiple yapar. Inqubator, hizmetlerini daha girişimci olmak isteyen tüm insanlara, özellikle öğretmenler ve öğrencilere sunmaktadır. Özel olarak veya kendi başına bir girişimci olmak için değil, proaktiflik, yaratıcı düşünme, sunum becerileri, BİT’in etkili kullanımı vb. gibi becerilerini geliştirmek için.