Αποτελέσματα Έργου


ΙΟ1 – Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών

Αυτή η εργαλειοθήκη θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τα καινοτόμα εργαλεία που, ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη, για να αλληλεπιδράσετε και να εμπλέξετε τους μαθητές & τις μαθήτριές σας στη μαθησιακή διαδικασία. Προηγήθηκε έρευνα σχετικά με τα εργαλεία που είναι πιο αποτελεσματικά, λιγότερο χρονοβόρα και ταυτόχρονα διασκεδαστικά για τη χρήση στην τάξη, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.


IO2 – Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς

Αυτό το Εγχειρίδιο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ακριβείς οδηγίες για να κατανοήσουν πλήρως τον τρόπο χρήσης της Εργαλειοθήκης, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και καλλιεργώντας δεξιότητες, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα επιλεγμένα εργαλεία στην πράξη μέσα στην τάξη, μεγιστοποιώντας έτσι την εμπλοκή των μαθητών.


IO3 -Στρατηγικός Οδικός χάρτης – ημερολόγιο

Το παρόν ημερολόγιο έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο για τα σχολεία, ώστε να αναπτύξουν τον δικό τους στρατηγικό οδικό χάρτη με στόχο την πιο ουσιαστική και αποτελεσματική μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο. Ακολουθώντας τα βήματα που προτείνονται και απαντώντας στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο, τα σχολεία θα έχουν θέσει τη βάση για ένα στρατηγικό σχέδιο ως προς την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων , η οποία θα τους βοηθήσει να εφαρμόσουν την προσέγγιση σύμφωνα με την πραγματικότητα και την πολιτική του σχολείου.


IO4 – TCC VET TOGETHER – online community & platform

Επισκεφτείτε την κοινότητά μας: https://thalys.gr/course/index.php?categoryid=43 

Εδώ θα μπορείτε να κατεβάσετε τα παραπάνω αποτελέσματα