TCCVET hakkında


Avrupa’da mesleki eğitim bazı büyük zorluklarla boğuşuyor ve bunlardan biri de dijital eğitim araçlarının düşük seviyeli kullanımıdır. Mesleki Eğitim sistemine giren öğrenciler, hayatlarını dijital çağda geçiriyor ve yaşıyorlar, ancak hem öğretmenler hem de okullar bu dijital sürece yeterince ayak uyduramamaktadırlar. Eğitim sistemi reformu yoluyla, okulların çoğu günlük sınıf çalışmalarında kullanabilecekleri dijital donanıma sahiptir, ancak öğretmenlerin bilgisi günümüz dünyasının gereksinimlerinin gelişimini takip etmemiştir.

Derslerinde daha fazla dijital araç kullanan öğretmenler ve eğitimciler, öğretim tekniklerini geliştirme ve öğretmenlerin gelişimini ve kalitesini artırma fırsatları bulabilirler. Bu nedenle, TCC VET, mesleki eğitimde ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMİNE doğrudan katkıda bulunacak ve onlara modern teknolojiyi kullanarak derslerini iyileştirmek için dijital ve etkileşimli araçlar sağlayacaktır. Dahası ve yine bu kadar önemli bir diğer husus: Öğretmenlere, bu araçları sınıfta etkili bir şekilde nasıl kullanacaklarını tam olarak anlamaları için destekleyici rehberlik kaynakları geliştirerek destekleyeceğiz ve bu araçları sınıfta uygulamada kullanmaları için onlara güven ve beceri kazandıracağız. Bu, öğrencilerin gelecekteki işgücü piyasası için ihtiyaç duydukları bilgileri kazanmalarını sağlamanın tek yoludur: Bu becerileri onlara öğretmek için en iyi öğretmenlere ihtiyaçları vardır, böylece okuldan ayrıldıktan sonra iyi işler bulabilirler. Stratejik Yol Haritası, okulların değerlendirme sonuçlarını önerilen müfredat ve öğrenme ortamı iyileştirmeleriyle (örneğin: yeni veya gözden geçirilmiş kurslar, küçük etkinlikler, modüller vb.) Eylem Planlarına dönüştürmesini kolaylaştıracaktır. Eldeki bu Stratejik Yol Haritası ile, okullar şu anda yürürlükte olan müfredatlarını bir başlangıç noktası olarak değerlendirebilirler.

Proje Çıktılarının geliştirilmesi ve uygulanmasının beklenen sonuçları:

  • öğretmenleri yeni öğretim yöntemlerini kullanma konusunda bilinçlendirmek;
  • * öğretmenleri derslerde dijital, etkileşimli araçlar ve öğretim yöntemlerini kullanma konusunda motive etmek;
  • * öğretmen kariyer gelişiminde süreklilik sağlamak;
  • * Öğrenci yaklaşımı üzerinde onları derslere dahil etmek için olumlu etkiler geliştirmek;
  • * öğrencilerin derslere aktif katılımını artırmak;
  • * öğrencilerin “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirmek;
  • * Etkileşim için gerekli sınıf ortamını sağlamak, öğrencilerin eleştirel düşüncelerini, sınavlı tutumlarını geliştirmek ve katılımı artırmak;
  • * özel etkileşimli, görsel ve dijital öğretim yöntemleriyle ilgili olarak sınıfta uygulamayı okul politikasıyla uyumlu hale getirmek
  • * Bu konu için okul düzeyinde Eylem Planları geliştirmek;
  • * Motive olmuş öğretmenler arasında dijital araçların ve modern interaktif öğretim yöntemlerinin uygulanmasıyla ilgili değişim ve akran desteği.